serwis bmw kielce

O firmie

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. Kielce posiadająca długoletnią tradycję sięgającą 1960 roku.  Dzięki ciągłemu rozwojowi stała się jednym z większych przedsiębiorstw w branży kruszyw. Dziś nasza firma to silna marka i renoma, wielokrotnie uhonorowana tytułami Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Lider Regionu”, „Gazele Biznesu” czy „Diamenty miesięcznika Forbes”. aaa

Podstawową działalnością Spółki jest:

•    Wydobycie i przerób kamienia wapiennego
•    Produkcja pyłów przeciwwybuchowych
•    Przemiał kamienia na mączkę wapienną
•    Produkcja nawozów węglanowych
•    Usługi doradcze oraz handlowe
 
Bazę surowcową stanowią złoża wapieni dewońskich i jurajskich charakteryzujące się doskonałymi parametrami chemicznymi i fizyko-mechanicznymi.
Wyroby produkowane w kopalniach wchodzących w skład KOSD S.A. znajdują szerokie zastosowanie w segmentach rynku:
•    budownictwo
•    drogownictwo
•    górnictwo węgla kamiennego
•    energetyka
•    rolnictwo

Produktem flagowym naszych kopalń są pyły przeciwwybuchowe stosowane w górnictwie węgla kamiennego do tamowania wybuchów pyłu węglowego.
Wyspecjalizowaliśmy się również w produkcji mączki wapiennej stosowanej jako wypełniacz do mas bitumicznych oraz wapna nawozowego.
Parametry chemiczne złoża umożliwiają nam produkcję nawozu węglanowego o zawartości CaO powyżej 50& - co gwarantuje nam sprzedaż wapna do gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Nasze wyroby spełniają wymagania norm:
•    PN-S-06102:1997  mieszanka kruszyw stabilizowane mechanicznie (podbudowa zasadnicza),         
•    PN-EN  13043:2004   kruszywa do mieszanek bitumicznych,  
•    PN-EN 13242:2004 kruszyw do związanych i niezwiązanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach      budowlanych i budownictwie drogowym,
•    PN-EN 12620:2008  kruszywa do betonu,
•    PN-G-11020:1994 pył kamienny przeciwwybuchowy,
 
Produkcja odbywa się pod nadzorem  Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).  Kopalnie  posiadają  CERTYFIKATY  ZAKŁADOWEJ KONTROLI  PRODUKCJI wydane przez jednostki notyfikowane. Dla produktów wystawiana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz oznakowanie CE (2+).  
 
Firma posiada nowoczesny sprzęt o dużych mocach produkcyjnych co pozwala na pewną i sprawną realizację zamówień dla naszych Klientów.
Roczne wydobycie, przerób i sprzedaż osiąga poziom 1 mln ton.

Slideshow Image 1 L0 L 4 L1 R 1 R 2 R 3 R 4 R 4